جار 500 سی سی استوانه


جار 500 سی سی استوانه دهانه 70
وزن 34 گرم
تعداد در بسته : 120
بسته بندی دو نایلون

ادامه نوشته

جار هشت گوش 350 و 700 سی سی الماسی


جار هشت گوش ۳۵۰ و ۷۰۰ سی سی
دهانه ۷۰
بسته بندی چیده ۱۴۰تایی برای ۷۰۰
بسته بندی فله ۲۵۰ تایی برای ۳۵۰

ادامه نوشته

جار 350 سی سی و 700سی سی استوانه

جار ۳۵۰ سی سی و ۷۰۰ سی سی گرد دهانه ۷۰
کدکالا: 947
حجم دقیق: 320 سی سی
وزن بطری: 27gr
ارتفاع: 10cm
شفاف
ادامه نوشته

جار 350 سی سی و 700 سی سی هلالی


جار هلالی ۳۵۰ و ۷۰۰ سی سی
دهانه ۷۰
بسته بندی ۱۵۰تایی برای جار ۷۰۰
بسته بندی ۲۵۰ تایی برای جار ۳۵۰

ادامه نوشته

جار گرد 65 و 100 سی سی تخم مرغی


😱جار تخم مرغی ۶۰ و ۱۰۰ سی سی
👍کد۹۱۶: ۶۵cc تعداد در بسته: ۲۵۰
👍کد ۹۱۷: ۱۰۰ccتعداد در بسته:۲۵۰
👍رنگ بدنه فقط شفاف

ادامه نوشته

جار 500 سی سی و 1000 سی سی هشت گوش


جار هشت گوش ۱۰۰۰ و ۵۰۰ سی سی
بسته بندی چیده ۱۰۰ تایی برای ۱۰۰۰
بسته بندی فله ۱۵۰ تایی برای ۵۰۰

ادامه نوشته

جار 350 سی سی و 700 سی سی چهارگوش


جار چهار گوش ۳۵۰ و ۷۰۰ سی سی
دهانه ۷۰
بسته بندی چیده ۷۰ تایی برای ۷۰۰
بسته بندی چیده 140تایی برای ۷۰۰
بسته بندی فله ۲۵۰ تایی برای ۳۵۰

ادامه نوشته

جار 350 سی سی و 700 سی سی گرد


جار گرد ۳۵۰ و ۷۰۰ سی سی
بسته بندی چیده ۶۵ تایی برای ۷۰۰
بسته بندی فله  130تایی برای ۷۰۰
بسته بندی فله ۲۵۰ تایی برای ۳۵۰

ادامه نوشته

جار 350 سی سی و 700 سی سی شش گوش


جار شش گوش ۷۰۰ و ۳۵۰ سی سی
بسته بندی فله ۱۵۰ تایی برای ۷۰۰
بسته بندی چیده ۷۰۰ تعداد ۷۰
بسته بندی ۲۵۰ تایی برای ۳۵۰

ادامه نوشته