جار 350 سی سی و 700 سی سی دیپلمات

جار ۳۵۰ سی سی دیپلمات دهانه ۷۰
جار ۷۰۰ سی سی دیپلمات دهانه ۹۰
کدکالا: 960
حجم دقیق: 350

ادامه نوشته

جار 350 سی سی و 700 سی سی کندو

جار ۳۵۰ سی سی کندو دهانه ۷۰
جار ۷۰۰ سی سی کندو دهانه ۹۰
کدکالا: 957
حجم دقیق: 350

ادامه نوشته

جار 700 سی سی و 1000 سی سی استوانه دهانه 90

جار ۷۰۰ سی سی و ۱۰۰۰ سی سی استوانه دهانه ۹۰
کدکالا: 996
حجم دقیق: 1000

ادامه نوشته

جار 500 سی سی استوانه


جار 500 سی سی استوانه دهانه 70
وزن 34 گرم
تعداد در بسته : 120
بسته بندی دو نایلون

ادامه نوشته

جار هشت گوش 350 و 700 سی سی الماسی


جار هشت گوش ۳۵۰ و ۷۰۰ سی سی
دهانه ۷۰
بسته بندی چیده ۱۴۰تایی برای ۷۰۰
بسته بندی فله ۲۵۰ تایی برای ۳۵۰

ادامه نوشته

جار 350 سی سی و 700سی سی استوانه

جار ۳۵۰ سی سی و ۷۰۰ سی سی گرد دهانه ۷۰
کدکالا: 947
حجم دقیق: 320 سی سی
وزن بطری: 27gr
ارتفاع: 10cm
شفاف
ادامه نوشته

جار پت 1500 سی سی چهارگوش دهانه 90


جار پت ۱۵۰۰ سی سی چهارگوش دهانه ۹۰
(دو کیلویی)
کد کالا: 943
تعداد در بسته :50

ادامه نوشته

جار پت 2200 سی سی چهارگوش دهانه 90


جار پت ۲۲۰۰ سی سی چهارگوش دهانه 90
(سه کیلویی)
کد کالا: 944
تعداد در بسته :35

ادامه نوشته

جار پت 5000 سی سی شطرنجی دهانه 120_ شش کیلویی


جار پت ۵۰۰۰ سی سی شطرنجی دهانه 120
(شش کیلویی)
کد کالا: 939

ادامه نوشته

جار 350 سی سی و 700 سی سی هلالی


جار هلالی ۳۵۰ و ۷۰۰ سی سی
دهانه ۷۰
بسته بندی ۱۵۰تایی برای جار ۷۰۰
بسته بندی ۲۵۰ تایی برای جار ۳۵۰

ادامه نوشته