بطری 900سی سی گرد ورساچه دهانه 28


بطری 900سی سی طرح ورساچه دهانه ۲۸
900 سی سی
کد کالا: 11039
تعداد در بسته: 120
دونایلون

ادامه نوشته

بطری 900 سی سی اسلیم دهانه 28


بطری ۹۰۰سی سی طرح اسلیم دهانه ۲۸
۹۰۰ سی سی
کد کالا: ۱۱۰۳۴
تعداد در بسته: 120
دونایلون
وزن :۴۲ گرم

ادامه نوشته

بطری 900 سی سی طرح 6 گوش الماس


بطری ۶ گوش طرح الماس دهانه ۲۸
۹۰۰ سی سی

کد کالا:213

وزن بطری:41 گرم

ادامه نوشته