جار پت 1500 سی سی چهارگوش دهانه 90


جار پت ۱۵۰۰ سی سی چهارگوش دهانه ۹۰
(دو کیلویی)
کد کالا: 943
تعداد در بسته :50

ادامه نوشته

جار پت 2200 سی سی چهارگوش دهانه 90


جار پت ۲۲۰۰ سی سی چهارگوش دهانه 90
(سه کیلویی)
کد کالا: 944
تعداد در بسته :35

ادامه نوشته

جار پت 5000 سی سی شطرنجی دهانه 120_ شش کیلویی


جار پت ۵۰۰۰ سی سی شطرنجی دهانه 120
(شش کیلویی)
کد کالا: 939

ادامه نوشته