بطری کتابی 60 و 120 سی سی قهوه ای


😱بطری حلالی ۶۰ و ۱۲۰ سی سی قهوه ای
👍کد ۲۲۶: ۶۰cc تعداد در بسته ۵۰۰
👍کد۲۱۶۱: ۱۲۰cc تعداد در بسته ۳۰۰

ادامه نوشته

بطری 200 سی سی رینگی دهانه 28


بطری ۲۰۰ سی سی رینگی  دهانه ۲۸
کد کالا : 615
بسته بندی رینگی کوچیک ۲۲۰عدد
وزن پریفرم ۱۵

ادامه نوشته

بطری 30 سی سی شربتی گرد دهانه 28


بطری شربتی گرد ۳۰میل شفاف
😱قیمت مناسب
😱وزن بطری ۱۲گرم
😱بسته بندی گونی مشما

ادامه نوشته

بطری 60 سی سی شربتی گرد دهانه 28


بطری شربتی گرد ۶۰ میل شفاف
😱قیمت مناسب
😱وزن بطری ۱۲گرم
😱بسته بندی گونی مشما

ادامه نوشته

بطری کتابی 120 سی سی کبری


😱بطری کبری ۱۲۰ سی سی دهانه 28
👍کد۲۲۹۵: ۱۲۰cc تعداد در بسته ۳۰۰
👍وزن بطری ۱۲۰: ۱۵گرم

ادامه نوشته

بطری 80 سی سی زیتونی دهانه 28

بطری ۸۰ سی سی زیتونی دهانه ۲۸
کد کالا: 2297
حجم: 80cc
تعداد در بسته: 400
وزن بطری: 15gr ادامه نوشته

بطری 45 سی سی گرد دهانه 28


بطری گرد ۴۵ سی سی دهانه ۲۸
بسته بندی ۵۰۰ عدد
وزن پریفرم ۱۲گرم
شفاف

ادامه نوشته

بطری 60 سی سی قهوه ای


بطری ۶۰ سی سی قهوه ای
کد۲۱۱:بطری آلفا دهانه ۱۸
کد۲۲۶:بطری حلالی دهانه ۲۸

ادامه نوشته

بطری هلالی 60 و 120 سی سی دهانه 28


😱بطری هلالی ۶۰ و ۱۲۰ سی سی
👍کد ۲۰۳: ۶۰cc تعداد در بسته ۵۰۰
👍کد۲۱۶: ۱۲۰cc تعداد در بسته ۲۵۰
👍وزن بطری ۶۰ :۱۲گرم
👍وزن بطری ۱۲۰: ۱۵گرم

ادامه نوشته

بطری 55 سی سی گرد دهانه 28


بطری ۵۵ سی سی دهانه ۲۸ وزن ۱۲ گرم
کیفیت و مقاومت بسار عالی
ارسال به تمام نقاط کشور
کد: 231

ادامه نوشته