بطری 60 سی سی استوانه دهانه 18


بطری 60 سی سی استوانه دهانه 18
60 سی سی
کد کالا: 2294
تعداد در بسته: 500

ادامه نوشته

بطری 60 سی سی قهوه ای


بطری ۶۰ سی سی قهوه ای
کد۲۱۱:بطری آلفا دهانه ۱۸
کد۲۲۶:بطری حلالی دهانه ۲۸

ادامه نوشته

بطری 20 سی سی الفا دهانه 18


بطری طرح آلفا دهانه ۱۸
کد ۲۱۵: ۲۰cc
👍درب فیلیپ تاپ(آسان ریز)
👍درب ساده
👍بسته بندی گونی لمینیت ۵۰۰ عدد

ادامه نوشته

بطری 30 سی سی الفا دهانه 18


بطری طرح آلفا دهانه ۱۸
کد ۲۰۸: ۳۰cc
👍درب فیلیپ تاپ(آسان ریز)
👍درب ساده
👍بسته بندی گونی لمینیت ۵۰۰ عدد

ادامه نوشته

بطری 40 سی سی الفا دهانه 18


بطری طرح آلفا دهانه ۱۸
کد207 : ۴۰ cc
👍درب فیلیپ تاپ(آسان ریز)
👍درب ساده
👍بسته بندی گونی لمینیت ۵۰۰ عدد

ادامه نوشته

بطری 50 سی سی الفا دهانه 18


بطری طرح آلفا دهانه ۱۸
کد 206 : 50 cc
👍درب فیلیپ تاپ(آسان ریز)
👍درب ساده
👍بسته بندی گونی لمینیت ۵۰۰ عدد

ادامه نوشته

بطری 60 سی سی الفا دهانه 18


بطری طرح آلفا دهانه ۱۸
کد201 : ۶۰ cc
👍درب فیلیپ تاپ(آسان ریز)
👍درب ساده
👍بسته بندی گونی لمینیت ۵۰۰ عدد

ادامه نوشته

بطری 10 سی سی استوانه بتا دهانه 18


بطری طرح آلفا دهانه ۱۸
کد 229: 10cc
👍درب فیلیپ تاپ(آسان ریز)
👍درب ساده

ادامه نوشته

بطری 20 سی سی استوانه بتا دهانه 18


بطری طرح گرد دهانه ۱۸
کد 2291: 20cc
👍درب فیلیپ تاپ(آسان ریز)
👍درب ساده
👍بسته بندی گونی لمینیت ۵۰۰ عدد

ادامه نوشته

بطری 45 سی سی استوانه بتا دهانه 18


بطری طرح گرد دهانه ۱۸
کد 2293: 45cc
👍درب فیلیپ تاپ(آسان ریز)
👍درب ساده
👍بسته بندی گونی لمینیت ۵۰۰ عدد

ادامه نوشته