مجموعه بطری های اسلیم

1- بطری یک لیتری اسلیم

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

2-بطری 900 سی سی اسلیم

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

3-بطری 750 سی سی اسلیم

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

4-بطری 500 سی سی اسلیم

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

5-بطری 250 سی سی اسلیم

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

برای مشاهده مجموعه بطری 6 گوش الماس کلیک کنید

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید