مجموعه بطری های آلفا

1- بطری 20 سی سی الفا دهانه 18

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

2- بطری 30 سی سی الفا دهانه 18

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

3- بطری 40 سی سی الفا دهانه 18

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

4- بطری 50 سی سی الفا دهانه 18

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

5- بطری 60 سی سی الفا دهانه 18

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

برای مشاهده مجموعه بطری بتا استوانه کلیک کنید

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید