ظروف IML شفاف

1- ظرف کره iml شفاف 500 گرمی پلمپ دار 

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

2-ظرف کره iml شفاف 300 گرمی پلمپ دار

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

3- ظرف رطب 480 سی سی با درب

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

4- ظرف رطب 700 سی سی پلمپ دار

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

5-ظرف رطب 1000 سی سی پلمپ دار

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

6-ظرف کره IML شفاف 200 و 300 و 500 گرد توکا

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

7- ظرف کره 500 گرمی شفاف پلمپ دار

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

8-ظرف جعبه خرما 650 سی سی پلمپ دار

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

9-ظرف کره 250 گرمی شفاف پلمپ دار

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.