ظروف کره پلمپ دار

1- ظرف کره 500 گرمی لیبل دار 

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

2- ظرف کره 250 گرمی پلمپ دار

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

3- ظرف کره 500 گرمی پلمپ دار بدون لیبل

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

4- ظرف کره مستطیلی 1000 گرمی پلمپ دار 

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

5- ظرف کره گرد 900 سی سی سفید

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

6- ظرف کره iml شفاف 500 گرمی پلمپ دار 

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

7-ظرف کره iml شفاف 300 گرمی پلمپ دار

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

8-ظرف کره IML شفاف 200 و 300 و 500 گرد توکا

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

9-ظرف کره 500 گرمی شفاف پلمپ دار

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.

 

10- ظرف کره 250 گرمی شفاف پلمپ دار 

برای جزییات بیشتر روی عکس کلیک کنید.