بطری های دسته دار

1-بطری یک لیتری دسته دار 

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

2-بطری نیم لیتری دسته دار

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

3- بطری 2 لیتری دسته دار

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

4_ بطری 1.8 لیتری دسته دار

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

5- بطری 3 لیتری دسته دار

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید