ظرف کره 250 گرمی پلمپ دار


😱ظرف کره 250 گرمی پلمپ دار
😱حجم ۲۵۰ بدون لیبل
😱قیمت بسیار عالی

ادامه نوشته

ظرف کره 500 گرمی پلمپ دار بدون لیبل


😱ظرف کره IMLحجم ۵۰۰
😱حجم ۵۰۰ با لیبل و بدون لیبل
😱قیمت بسیار عالی

ادامه نوشته

ظرف کره 500 گرمی لیبل دار


😱ظرف کره IMLحجم ۵۰۰
😱حجم ۵۰۰ با لیبل
😱قیمت بسیار عالی
😱بسته بندی ۲۰۰ عددی

ادامه نوشته