جار 350 سی سی و 700 سی سی دیپلمات

جار ۳۵۰ سی سی دیپلمات دهانه ۷۰
جار ۷۰۰ سی سی دیپلمات دهانه ۹۰
کدکالا: 960
حجم دقیق: 350

ادامه نوشته

جار 350 سی سی و 700 سی سی چهارگوش


جار چهار گوش ۳۵۰ و ۷۰۰ سی سی
دهانه ۷۰
بسته بندی چیده ۷۰ تایی برای ۷۰۰
بسته بندی چیده 140تایی برای ۷۰۰
بسته بندی فله ۲۵۰ تایی برای ۳۵۰

ادامه نوشته