بطری 10 سی سی استوانه بتا دهانه 18


بطری طرح آلفا دهانه ۱۸
کد 229: 10cc
👍درب فیلیپ تاپ(آسان ریز)
👍درب ساده

ادامه نوشته

بطری های استوانه بتا دهانه 18


مجموعه بطریهای استوانه دهانه ۱۸
حجم ۱۰:کد ۲۲۹
حجم ۲۰:کد۲۲۹۱
حجم ۳۰:کد۲۲۹۲
حجم ۴۵:کد۲۲۹۳
حجم ۶۰ :کد۲۲۹۴
تعداد در بسته ۵۰۰ عدد

ادامه نوشته