بطری اسپری 60 سی سی رقیق پاش دهانه 20


بطری ۶۰ سی سی اسپری دهانه ۲۰
تعداد در بسته: 500 عدد

درب اسپری

درب مینی تریگر

ادامه نوشته

بطری اسپری 100 سی سی رقیق پاش دهانه 20


بطری ۱۰۰ سی سی اسپری دهانه ۲۰
تعداد در بسته: 500 عدد

درب مینی تریگل

درب اسپری

ادامه نوشته