مجموعه بطری های گرد ورساچه

1_ بطری 1 لیتری گرد ورساچه 

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

2_ بطری 900 سی سی گرد ورساچه

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

3_ بطری 750 سی سی گرد ورساچه

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

4_ بطری 500 سی سی گرد ورساچه

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

5_ بطری 250 سی سی گرد ورساچه 

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

برای مشاهده مجموعه بطری رینگی کلیک کنید