مجموعه بطری رینگی

1- بطری 2 لیتری رینگی دهانه 28

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

2- بطری 1 لیتری رینگی دهانه 28

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

3- بطری 450 سی سی رینگی دهانه 28

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

 

4- بطری 200 سی سی رینگی دهانه 28

برای مشاهده جزییات روی عکس کلیک کنید

برای مشاهده مجموعه بطری ورساچه کلیک کنید